Access the bars, bedensel bir uygulama olup başın üzerindeki 32 ayrı noktaya hafif dokunuşlarla gerçekleştirilen, bilinçaltı temizliğine yarayan bir enerji çalışmasıdır. Bu noktalar dizisi şifa, yaratıcılık, kontrol, iletişim, para, cinsellik gibi anlamları olan noktalardan oluşur. Noktalara yapılan dokunuşlar sayesinde beyin ve bedende kalan eski enerjilerin çıkması sağlanır. Dolayısıyla muazzam bir rahatlama ve değişim imkânı sunar. Bu yöntem Amerika da Gary Douglas tarafından keşfedilmiştir. Günümüzde dünya çapında uygulama alanı bulan access the bars, bilince erişmeyi kolaylaştıran bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Access the Bars eğitimi sayesinde yargılardan uzaklaşılır. İster olumlu ister olumsuz olsun kişiyi kilitleyen ve daha ileriye ulaşmada engel teşkil eden duygu, düşünce ve durumlardan alıp sıfır noktasına taşımayı sağlayan bir araçtır. Bilinç; Hayattaki her anda kendimizi ya da bir başkasını yargılamadan var olma yeteneğidir. Access the bars olmasına olanak vermediğimiz her şeyin gerçekleşmesini mümkün kılacak bir metottur.

Access the bars eğitimi aldıkça beyindeki elektrik yükü ortadan kalkmakta hem uygulayıcı hem uygulanana ferahlık sağlamaktadır. Ayrıca bars uygulama eğitimi alan herkes başkalarına da bu uygulamayı yapabilir. Sağlık bakımı, masaj eğitimi ya da anatomi eğitimi gibi herhangi bir tecrübeye sahip olması gerekmemektedir. Tek yapılması gereken access the bars eğitimi almaya gönüllü olmaktır.  Bu eğitimler üç farklı eğitmen tarafından verilmektedir. Eğitim veren eğitmenin Access Consciousness tarafından yetkilendirilmiş olması ve sertifika ile lisansının halen aktif olması gerekmektedir. Eğitimler sonucu Bars Facilitator olan kişi, access bars ile ilgili eğitim verebilir, konferans düzenleyebilir ayrıca kişiye özel seans uygulayabilir.

Access the Bars Seansları

Access the bars eğitimi ve uygulaması sırasında yapılan uygulamada yaşamın herhangi bir anında beyinde elektriksel olarak depolanan tüm değerlendirme, düşünce, his, karar, duygu, yargı ve inançları bulup özgür kalmalarını sağlar. Bar denilen noktalara dokunulduğu zaman serbest bırakma süreci başlar ve birikmiş atıklar atılır. Barlara dokunulduğu zaman bir aydınlanma yaşanır, kişinin enerjisi artar ve daha huzurlu, neşeli, ihtişamlı bir yaşamın kapılarını açmış olur. Access the bars yöntemi beynin elektriksel fonksiyonlarını değiştirmekte, beyin dalgalarını daha rahat bir potansiyele taşımaktadır.