ThetaHealing®; Theta beyin dalgasını kullanarak fiziksel, psikolojik ve ruhsal şifalanma sağlayan bir bilinçaltı terapisi, meditasyon tekniğidir. Vianna Stibal kurucusudur. Theta’da Her Şeyin Yaratıcısı ile bağlantı kurulur ve şifa anda gerçekleşir.

ThetaHealing® insanlara ruhsal farkındalık yoluyla psişik yeteneklerini nasıl kullanacaklarını öğretir.

Varoluş seviyeleri bize yaradılışın zihinsel, fiziksel,duygusal ve ruhsal seviyelerde nasıl çalıştığını ve tüm seviyelerimizle nasıl ilişkili olduğunu anlamak için bir yöntem sunar.

Beynin alfa, beta, theta ve delta ve gama  dalgaları olduğu saptanmıştır. Beyin dalgaları ,kişinin bulunduğu bilinç durumuna göre değişir. Theta frekansına derin meditasyon ve uyku halidir Hipnoz, bilinçli hipnoz ve ThetaHealing  bu frekansla çalışır. Bilinçaltı kayıtları bu frekansta kayıtlıdır. 2-7  yaş çocuklar bu frekansı kullanır. Theta frekansı bilinçaltımızın yaydığı frekanstır. Bilinçaltımızda kayıtlı  negatif inançları theta frekansında  değiştirebiliriz. Çocuklara baktığımızda 7 yaşına kadar Theta frekansından yayın yaparlar. Yaratıcı oldukları dönemdir adeta bir kayıt cihazı gibi her şeyi kaydederler. Bu nedenle ailelerin bu döneme çok dikkat etmeleri gerekmektedir. ThetaHealing yöntemi ile bu kayıtlara anda ulaşıp gerekli değişikliği yapabilirsiniz.