Günümüzde modern tıbbın yanı sıra Kuantum Fiziği temel alınarak uygulanan pek çok meditasyon ve terapi tekniği bulunmaktadır. Theta Healing  tekniği ( Theta Şifası) da bunlardan biridir.  Bilinçaltı terapi uygulanarak yapılan bu şifalandırma tekniği; fiziksel, duygusal ve ruhsal dinginliğe ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Vianna Stibal  Theta Healing  ”THINK” in uygulayıcısı, geliştiricisi ve öncüsüdür. Olumlama üzerine kurulan bu meditasyon tekniğini kullanarak yakalandığı kanser hastalığından kurtulmayı başarmış ve bu ruhsal felsefe ve bilinçaltı terapi tekniğini herkese tanıtmayı hedeflemiştir. Var olan her şeyin yaratıcısı ile meditasyon yaparak bağlantıya geçildiğinde beyin dalgalarının theta frekansına geçtiğine ve tüm değişiklik, iyileşme ve yeniden yaratma sürecinin bu frekansta mümkün olduğuna inanmaktadır.

Theta Healing Nedir?

İnsanoğlunun zihninde gerçekleşen dört beyin dalgası frekans aralığı bulunmaktadır;

  • Beta ( 30Hz – 14Hz )
  • Alpha ( 14Hz – 8Hz )
  • Theta ( 8Hz – 4Hz )
  • Delta ( 4Hz – 0,5Hz)

Beta, tamamen uyanık olunan ve günlük yaşantıda yayılan bir frekans aralığıdır. Alpha durumunda beynimiz oldukça gevşemiş ve meditatif haldedir. Delta frekansı derin uyku halindeyken yaşanmaktadır. Theta ise uyku işleminin ilk aşamasındaki uykulu ve derin hipnoz halinde yayılan frekanstır. 6 yaşına kadar çocukların beyinleri theta beyin dalgası frekansında çalışmaktadır. Öğrenmeye, bilgiye çok açık tamamen bilinçli bir ortam yaratmaktadır. Theta healing tekniği kişinin bilinçaltını theta frekansına getirerek değişimi, yeni bilgi alımını ve negatif bilgileri pozitif hale getirmeyi hedeflemektedir.

Neden Theta Healing?

Meditasyon, olumlamalar ve imgelemelerin yapıldığı bir bilinçaltı tedavi şeklidir. Bazen bunların yapılmasını engelleyen blokajlar ortaya çıkmaktadır. Theta healing; tüm atalardan aktarılan travma, acı, şok, hastalık gibi durumları yok ederek bilinçaltı temizliğini yapar ve  olumlamaları etkileyen blokajları ortadan kaldırır. Tüm negatif etkenler pozitife dönüştürülerek meditasyonun başarılı olması sağlanmaktadır. Artık kuşaktan kuşağa aktarılan olumsuz etkenler hayatınızı etkilemeyecek, bunun yerini olumlamalar alacaktır. Öğrenmenin ve değişimin daha kolay yaşandığı bu frekans, terapinin hedefine ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Bu tedaviden sonra kötü duyguların yaşanması engellenecek, bunun yerini sağlık, mutluluk neşe ve zindelik alacaktır. Kaygı, korku ve endişeden kurtularak, hayata daha güven duyarak yaşamaya başlayacaksınız.